Snížení počtu účastníků

ROZHODNUTÍ O SNÍŽENÍ POČTU ÚČASTNÍKŮ

Zadavatel MČ Praha-Suchdol obdržel v řádném termínu do 31. 7. 2018 celkem 31 žádostí o účast v soutěži o návrh.

Dne 13. 8. 2018 posoudila odborná porota všech 31 žádostí a doporučila zadavateli vyzvat celkem 10 uchazečů ke zpracování soutěžního návrhu. Jednání poroty bylo přesunuto z původního termínu 3. 8. 2018 z důvodu nemoci některých členů poroty.

Porota byla složena z nezávislých architektů (prof. Ing. arch. Arnošt Navrátil, CSc., Ing. arch. Tomáš Bezpalec, Ing. arch. Jan Hájek, Ing. Mgr. Eva Jeníková) a zástupců MČ Praha-Suchdol (Ing. Petr Hejl, ak. arch. Tomáš Turek, Ing. Zdeněk Skála).

Po obsáhlé diskusi o obsahu jednotlivých 31 doručených žádostí o účast se porota shodla, že byla soutěž obeslána žádostmi o účast s portfolii s vysokou úrovní předložených prací.

Snížení počtu účastníků probíhalo na základě míry naplnění kritéria celková architektonická a stavebně technická kvalita referenčních prací. Posuzování probíhalo neanonymně na základě znalostí a zkušeností členů poroty v souladu se soutěžními podmínkami.

Vzhledem k tomu, že žádost o účast podalo velké množství uchazečů s referenčními pracemi velmi vysoké kvality rozhodla se porota vybrat celkem 10 uchazečů, kteří ji úrovní svých prací v portfoliích přesvědčili o tom, že by mohli být schopni zpracovat vhodné návrhy nové multifunkční haly s venkovním sportovištěm v Praze-Suchdole.

Porota doporučila zadavateli, aby k podání soutěžního návrhu vyzval deset vybraných týmů:

  • Ing. arch. Jiří Hůrka, Ing. arch. Martin Feistner
  • prof. Ing. arch. Ján Stempel
  • Jiří Richter / Kristína Richter Adamson, Anne-Sereine Tremblay, Jan Kudlička
  • Ing. arch. Radko Květ
  • ov architekti, s. r. o. / Ing. arch. Štěpán Valouch, Ing. arch. Jiří Opočenský
  • MgA. Ondřej Císler
  • ADR, s. r. o. / MgA. Aleš Lapka, MgA. Petr Kolář
  • Petr Hájek Architekti, s. r. o. / prof. Ing. arch. Mgr. akad. arch. Petr Hájek
  • EHL & KOUMAR ARCHITEKTI, s. r. o. / Ing. arch. Tomáš Koumar, Ing. arch. Lukáš Ehl
  • KAVA, spol. s r. o. / Ing. Tomáš Novotný

Rada MČ Praha-Suchdol schválila rozhodnutí o snížení počtu účastníků dne 13. 8. 2018.

Do 20. 8. 2018 zadavatel vyzve vybrané účastníky k podání soutěžních návrhů.

Datum odevzdání soutěžních návrhů je stanoven v souladu se soutěžními podmínkami do 15. 10. 2018 do 13 h.

Porota bude posuzovat soutěžní návrhy na hodnotícím zasedání dne 18. 10. 2018 od 9 hodin.